Adresas: 
Taikos g. 6, Kupiškis
Tel.: 459-35289

El. paštas: 
saulute@infotakas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.saulute.kupiskis.lm.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Kupiškio r. sav.
Ugdymo programos ir projektai
Lopšelis-darželis „Saulutė“ yra bendrosios paskirties su meninio ugdymo kryptimi. Ugdymo procesą organizuojame vadovaudamiesi įstaigos parengta ikimokyklinio ugdymo programa, etninio ugdymo gairėmis „Po tėviškės dangum“, bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Įvairaus amžiaus vaikų grupėje („Bitučių“) taikomi Valdorfo pedagogikos elementai.
 
Papildomas ugdymas:
1994 m. pasirinkta papildomo ugdymo kryptis. Meninis ugdymas: dailė, sportiniai šokiai, vaidyba. Vaikai piešia, lipdo iš molio, dalyvauja rajono, šalies, tarptautiniuose piešinių konkursuose, tampa diplomantais bei laureatais. Rengiamos vaikų dailės darbelių parodos. Darželyje yra įvairios lėlių teatrų rūšys. Vaikai vaidina darželyje vykstančiuose renginiuose, dalyvauja respublikiniuose „Molinuko teatro“ konkursuose (1994-2006m.) penkis kartus tapo rajoninių turų nugalėtojais ir dalyvavo regioninėse atrankose.
 
Darželyje vykdoma projektinė veikla:
  • 2004 m. Comenius. Socrates 1 „Pasaka – gėrio ir grožio šaltinis“ (projekto partneriai Rėzeknės l-d "Bitite" (Latvija) ir prezedszkole Nr.5 w Suwalkach (Lenkija);
  • 2005 m. kryptingo vaikų užimtumo projektas „Keliaujanti dailės ir teatro studija“ (partneris Anykščių l-d "Žilvitis");
  • 2007 m. kryptingo vaikų užimtumo projektas „Iš meno lobių į kultūros pilį“ (partneriai Utenos l-d "Pasaka", Anykščių l-d "Žilvitis");
  • 2009 m. A.P.P.L.E. projektas „Mažais žingsneliais į meno šalį“
  • 2010 m. A.P.P.L.E. projektas „Kad gaidžiukui ir vištytei linksma būtų“
Vaikų vasaros poilsio projektai:
  • „Po boružės sparneliu“ (2004 m.);
  • „Vasarėlės spalvų kilimuos“ (2006 m.);
  • „Mažais žingsneliais į didelį pasaulį“ (2008 m.);
  • „Mažais žingsneliais į didelį pasaulį.... II“ (2009 m.).

Vykdomas bendruomenės projektas „Atsigaivinkime iš savo versmės“.